Verksamhet

14-09-08 Gymnastik 067Vår personal på Biskopen är enbart pedagogiskt utbildade (förskollärare och barnskötare). Vi satsar på att hålla hög personaltäthet. Detta innebär inget intag av korttidsvikarier; vilket medför stor trygghet för framförallt barn och även föräldrar.

Dessutom har vi en väldigt stark ”huskänsla” och har mycket kul tillsammans. Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig varmt välkomna till oss och vår gemenskap.

Vi följer och arbetar utifrån ”Läroplan för förskolan” (Lpfö-98), men även skollagen, barnkonventionen och diskrimineringslagen.

JAG KAN, JAG VILL, JAG VÅGAR” är Biskopens vision och genomsyrar vår verksamhet inom alla olika områden. Vi ser det som väldigt viktigt att stärka barnen så de utvecklar sin identitet, nyfikenhet, självständighet och tillit till den egna förmågan.

Vår ambition är att fylla barnens ”ryggsäckar” till bredden, för vidare färd ut i livet.013

Comments are closed