Kvalitetsarbete

Varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten följs upp och utvecklas. Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår verksamhet och kompetenser, varpå kvalitetsarbetet är en stor och viktig del.

 • 14-09-11 Skogsuyflykt 042I Biskopens kvalitetsarbete ingår följande:
 • Biskopens årshjul
 • Två utvärderingar per år
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Klagomålshantering
 • Föräldramöte (hösttermin)
 • Föräldramöte för nya föräldrar (vårtermin)
 • Likabehandlingsplan
 • Kommunenkät (ojämna år)
 • Biskopenenkät (jämna år)
 • Tillbudsdokumentation
 • Samling samarbete 019Genomgång av rutiner och handlingsplaner
 • Personalmötet och avdelningsmöten

Comments are closed