Föräldraenkät

Klicka här för att komma till enkäten!

Vänligen notera att enkäten bara behöver svaras på en gång per HUSHÅLL, alltså inte per vårdnadshavare som det stod i dokumentet. Vi ber om ursäkt för den missen! En uppdaterad variant av texten i dokumentet finns nedan ifall det blev otydligt.

———————————————-

 

VT 2016

Hej alla vårdnadshavare!

Varje år får ni genom en enkät chans att påverka vår verksamhet och hjälpa oss i vårt kvalitetsarbete. Vartannat år är det den kommunala enkäten, och vartannat år är det Biskopens egna enkät, där vi har chans att ställa frågor knutna till just vår verksamhet och områden vi vill ha feedback och utvecklas i.

Och i år är det just vår egna ni ska få svara på!

Vi är dessutom glada att i år erbjuda enkäten digitalt, för bättre anonymitet och tillgänglighet.

Såhär kommer det fungera:

  1. Ni har fått dra detta dokument slumpmässigt, ett per hushåll och avdelning där ni har barn
  2. Nere på dokumentet hittar ni en unik 6-siffrig kod
  3. Öppna enkäten: klicka här!
  4. Skriv in bekräftelsekoden, välj avdelning och svara på enkäten.

OBS: Eftersom enkäten ger oss data per avdelning så vill vi att ni svarar en gång för varje avdelning där ni har era barn. Ni som har fler än ett barn på samma avdelning behöver givetvis inte svara en gång för varje barn.

Exempel: Ni har tvillingar på Rönnen och ett syskon på en Björken. Då vill vi att ni svarar på enkäten för Rönnen, och en gång för Björken.

OBS2: Vårdnadshavare som separerat får givetvis svara på enkäten var för sig!

Och sen: Klappa er på axeln och känn er duktiga över att ni bidragit till att vår förskola får chansen att utvecklas!

Comments are closed