Kvalitetsarbete

Varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten följs upp och utvecklas. Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår verksamhet och kompetenser, varpå kvalitetsarbetet är en stor och viktig del.

 • I Biskopens kvalitetsarbete ingår följande:
 • Biskopens årshjul
 • Fyra utvärderingsdagar per år (förskolan stängd)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Klagomålshantering
 • Föräldramöte (hösttermin-digitalt)
 • Föräldramöte för nya föräldrar (inställt vårtermin 2020 pga covid-19)
 • Plan mot diskriminering & kränkande behandling
 • Kommunenkät
 • Tillbudsdokumentation
 • Genomgång av rutiner och handlingsplaner
 • Personalmötet och avdelningsmöten

Samling samarbete 019

Comments are closed.